ΛΗΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 08/03/24

Πλαίσιο – Ιστορική αναδρομή

Σκοπός των προγραμμάτων ATCN και ATLS είναι η μείωση των προβλέψιμων και άδικων θανάτων και αναπηριών από τραύμα. Το χαρακτηριστικό τους γνώρισμα είναι ότι παρουσιάζουν έναν σαφή και συστηματικό τρόπο προσέγγισης στην εκτίμηση και αντιμετώπιση του πολυτραυματία. Αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την καθοδήγηση στην αντιμετώπιση τραυματιών στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, καθώς και για τη διαχείριση μαζικών απωλειών υγείας. Δίνουν έμφαση στην αντιμετώπιση του ασθενή, ιδιαίτερα την πρώτη ώρα μετά τον τραυματισμό, αναφερόμενα στην αναζωογόνηση, σταθεροποίηση, επανεκτίμηση και διακομιδή του, εφόσον απαιτείται, σε πιο εξειδικευμένη ιατρονοσηλευτική μονάδα. Η ταυτόχρονη εκπαίδευση ιατρών και νοσηλευτών, βοηθά στην ανάπτυξη κοινής γλώσσας και κοινής γραμμής στην εκτίμηση και την αντιμετώπιση του πολυτραυματία, προάγει τη συνεργασία και βελτιστοποιεί το αποτέλεσμα.

To πρόγραμμα ATCN τελεί υπό την αιγίδα του αμερικανικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού Nοσηλευτών που ασχολείται με τη φροντίδα του τραυματία, Society of Trauma Nurses (STN). Η ύλη του ATCN ανανεώνεται κάθε 4 χρόνια ακολουθώντας τα νέα επιστημονικά δεδομένα, προκειμένου να ενσωματώνει νέες και ίσως ακόμη ασφαλέστερες δεξιότητες.

Το ATCN δημιουργήθηκε στην αρχή της δεκαετίας του 1980 στο Shock Trauma Center στις ΗΠΑ. Το 1997 η STN ανέλαβε την ευθύνη του προγράμματος και έκτοτε το προσφέρει ως τη ναυαρχίδα των εκπαιδευτικών της πρωτοβουλιών. Το 2000 η Υποεπιτροπή ATLS του ACS αναγνώρισε επίσημα και ενέκρινε την ευρεία υλοποίηση του ATCN σε συνδυασμό με το πρόγραμμα ATLS, τόσο στις ΗΠΑ όσο και παγκοσμίως. Στην Ευρώπη το ATCN διδάσκεται σε 10 χώρες.

Στην Ελλάδα, το 2017, πιστοποιήθηκε, με την πολύτιμη βοήθεια του Κυπριακού ATCN και του Κυπριακού Συνδέσμου Επείγουσας και Προνοσοκομειακής Αντιμετώπισης (ΚΣΕΠΑ), Εθνικό Εκπαιδευτικό Κέντρο ATCN, ιδρυτής του οποίου είναι η ΑΜΚΕ «Αναγέννηση & Πρόοδος» (Α&Π).

Όλος ο εκπαιδευτικός εξοπλισμός του Κέντρου, καθώς και η μετάφραση των εκπαιδευτικών εγχειριδίων ATLS – ATCN αποτελεί αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο υλοποίησης του Ν.4655/2020 (ΦΕΚ 16/Α31-1-2020), όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Ν. 4702/2020 (ΦΕΚ130/Α3-7-2020)

Το πρόγραμμα φιλοξενείται στο Ορθοπεδικό Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης
«Π.Ν. Σουκάκος» του ΠΓΝ ¨Αττικόν¨.

 

Ειδικά για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Οι εκπαιδευόμενοι, προκειμένου να προετοιμαστούν κατάλληλα, παραλαμβάνουν:

 • Τουλάχιστον έναν μήνα πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος, το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο του ATLS και το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο του ATCN.
 • Είκοσι πέντε (25) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που καλούνται να απαντήσουν, με σκοπό να τους βοηθήσουν στο διάβασμά τους, να κατανοήσουν τη φιλοσοφία του προγράμματος και να αξιολογηθεί το επίπεδό τους.

Το ATCN και το ATLS έχουν κοινό θεωρητικό μέρος (13 διαδραστικές συζητήσεις) και διαχωρίζονται στο πρακτικό μέρος, το οποίο αποτελείται από:

Α .Σταθμούς δεξιοτήτων

 • Αρχική εκτίμηση και αντιμετώπιση
 • Διαχείριση Αεραγωγού και Αερισμού
 • Σοκ- Καταπληξία
 • Τραύμα Κεφαλής
 • Τραύμα Μυοσκελετικό, Σπονδυλικής Στήλης & Νωτιαίου Μυελού
 • Τραύμα στο Παιδί

Β. Σενάρια προσομοίωσης  εκτίμησης και αντιμετώπισης πολυτραυματία

Γ. Συζήτηση σε ομάδες

 • Συζήτηση ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής ATCN
 • Συζήτηση σεναρίων Διαλογής

Η δομή του σεμιναρίου προάγει τη κριτική σκέψη, τη συνεργασία και την ομαδική προσέγγιση στη φροντίδα του πολυτραυματία. Βασισμένο στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, η εκπαίδευση είναι διαδραστική και γίνεται από πιστοποιημένους εκπαιδευτές. Η πρακτική εξάσκηση πραγματοποιείται είτε σε προπλάσματα (hands on) είτε σε υποδυόμενους ασθενείς και περιλαμβάνει την αντιμετώπιση εικονικών περιστατικών.

Η γραπτή αξιολόγηση περιλαμβάνει 40 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και χαρακτηρίζεται επιτυχής εάν απαντηθεί σωστά το 80% των ερωτήσεων. Η προφορική αξιολόγηση αφορά την εκτίμηση και αντιμετώπιση ενός πολυτραυματία, σύμφωνα με τις αρχές του ATCN, σε ένα σενάριο προσομοίωσης.

Η παρουσία και η συμμετοχή καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου εκπαιδευτικού προγράμματος ATCN, είναι υποχρεωτική.

 

Προϋποθέσεις – απαιτούμενα δικαιολογητικά

 1. Πτυχίο Νοσηλευτικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 2. Φωτογραφία προσώπου (τύπου αστυνομικής ταυτότητας)

Πολιτική Ακύρωσης

Ακύρωση Θέσης και Επιστροφή Συνδρομής δύνανται να πραγματοποιηθούν έως και 60 ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου και εφόσον δεν έχουν παραληφθεί τα εγχειρίδια από τον ενδιαφερόμενο.

Στην περίπτωση που έχουν παραληφθεί τα βιβλία, επιστρέφεται μέρος του ποσού και συγκεκριμένα 280€.

Δε δύναται να πραγματοποιηθεί επιστροφή χρημάτων σε ενδεχόμενο ακύρωσης θέσης σε λιγότερο των 45 ημερών.

Στο ενδεχόμενο αιτήματος αναβολής της συμμετοχής του ενδιαφερόμενου, για σημαντικό λόγο, από σεμινάριο που έχει ήδη εγγραφεί, δίδεται η δυνατότητα παρακολούθησης σε επόμενη ημερομηνία κατόπιν συνεννόησης.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αναβάλλει για δεύτερη φορά τη συμμετοχή του, χάνει το δικαίωμα συμμετοχής.

 

Συνδρομή σεμιναρίου
380,00
Leave a Comment

Ταυτότητα σεμιναρίου