ΛΗΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 14/12/22

Tο Επιδοτούμενο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ATCN Instructor Course, διάρκειας 2 ημερών (18 ώρες εκπαίδευσης), απευθύνεται σε Νοσηλευτές και Νοσηλεύτριες Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ολοκλήρωσαν με επιτυχία το ATCN Student Course (τα τελευταία 2 χρόνια) και η επίδοση και το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα αποτέλεσαν σημαντικά κριτήρια για την εκπαιδευτική ομάδα ώστε να τους προτείνει υποψήφιους εκπαιδευτές ATCN.

Το επιστημονικό πρόγραμμα έχει καταρτιστεί με γνώμονα τις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων και την εφαρμογή τους σε ένα ATCN Student Course από τον εκπαιδευτή.

Δίνει ευκαιρίες εκπαίδευσης, εξάσκησης και (αυτο)αξιολόγησης στους ρόλους που θα κληθεί να αναλάβει ένας εκπαιδευτής στο ATCN Student Course.

Το θεωρητικό κομμάτι περιλαμβάνει μία σειρά δια δραστικών συζητήσεων από τον ATCN Educator.

Το πρακτικό κομμάτι περιλαμβάνει την συμμετοχή των εκπαιδευομένων σε:

  • μικροδιδασκαλίες
  • μικροσταθμούς δεξιοτήτων
  • σενάρια προσομοίωσης εκτίμησης και αντιμετώπισης του πολυτραυματία

Οι εκπαιδευόμενοι, προκειμένου να προετοιμαστούν καταλλήλως, παραλαμβάνουν ένα μήνα πριν την έναρξη του προγράμματος, το εγχειρίδιο του εκπαιδευτή ATCN (ATCN FACULTY MANUAL).

Οι προϋποθέσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος είναι :

  • η παρακολούθηση και η ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευόμενων καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος
  • η επιτυχής παρουσίαση μικροδιδασκαλίας
  • η επιτυχής παρουσίαση μικροσταθμού δεξιοτήτων
  • η επιτυχής προσομοίωση αξιολόγησης εκπαιδευομένων σε ένα σενάριο εκτίμησης και αντιμετώπισης πολυτραυματία

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη θεωρείται πλέον ‘Δόκιμος/Δόκιμη Εκπαιδευτής’ (candidate instructor) και θα πρέπει να συμμετάσχει (εντός 1 έτους) σε ένα τουλάχιστον ATCN Student Course υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση ενός έμπειρου πιστοποιημένου ενεργού εκπαιδευτή ATCN, που μαζί με τον Διευθυντή Προγράμματος και την υπόλοιπη Εκπαιδευτική Ομάδα θα τον/την κρίνουν επαρκή σύμφωνα με τα διεθνή κριτήρια του ATCN και της Society of Trauma Nurses.

Το Εκπαιδευτικά Πρόγραμμα ATCN Student & Instructor Courses , καθώς και το σύνολο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων διαχείρισης τραύματος, υλοποιούνται σύμφωνα με τον Νόμο 4702/2020 (ΦΕΚ 130 Α 3/7/2020) με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) σε πιλοτική φάση πέντε ετών. Οι συνεργαζόμενοι φορείς είναι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ ΑΕ), το Υπουργείο Υγείας και η ΑΜΚΕ Αναγέννηση & Πρόοδος (Α&Π), η οποία έχει οριστεί υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση και την τεχνική εποπτεία των προγραμμάτων αυτών. Μετά την πάροδο των πέντε ετών η οικονομική στήριξη συνεχίζεται με πόρους του Υπουργείου Υγείας.

Κοινοποίηση
Συμβολική συνδρομή σεμιναρίου
50,00

Σύμφωνα με τον νόμο 4655/2020, δικαίωμα συμμετοχής στο επιδοτούμενο σεμινάριο ATCN έχουν φοιτητές Νοσηλευτικής Σχολής 8ου εξαμήνου που δεν έχουν οφειλόμενα μαθήματα προηγούμενων ετών, επί πτυχίω που έχουν έως και δύο οφειλόμενα μαθήματα, πτυχιούχοι νοσηλευτές με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει ένα έτος μετά την αποφοίτηση τους και δεν έχουν ξεκινήσει να εργάζονται ως νοσηλευτές, καθώς και μεταπτυχιακοί φοιτητές που δεν εργάζονται.

Η συμβολική συνδρομή για το επιδοτούμενο σεμινάριο ATCN είναι 50€ και θα καλύψει μέρος του λειτουργικού κόστους.

Για τους φοιτητές: Βεβαίωση περάτωσης σπουδών ή πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας και υπεύθυνη δήλωση ότι: Είμαι φοιτητής στο 8ο εξάμηνο και δεν έχω οφειλόμενα μαθήματα προηγούμενων ετών ή Είμαι επί πτυχίω και έχω έως δύο οφειλόμενα μαθήματα. Είμαι μεταπτυχιακός φοιτητής και δεν εργάζομαι. Για τους πτυχιούχους: Αντίγραφο πτυχίου και συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εργάζονται ως νοσηλευτές.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής και πληρωμής στο επιδοτούμενο σεμινάριο ATCN, γίνεται έλεγχος των δικαιολογητικών και στη συνέχεια: · Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής λαμβάνουν ενημερωτικό e-mail εντός δύο εργάσιμων ημερών και κατοχυρώνουν στο όνομα τους θέση για το σεμινάριο ATCN που εγγράφηκαν, σε ημερομηνία και κέντρο που είχαν επιλέξει. · Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα ενημερώνονται εντός δύο εργάσιμων ημερών και θα τους επιστρέφεται το ποσό που κατέθεσαν. Η λίστα των εκπαιδευομένων κλείνει το αργότερο 45 ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου.

Η συμβολική συνδρομή καταβάλλεται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα.

[contact-form-7 id="14" title="Φόρμα επικοινωνίας 1"]
Ταυτότητα σεμιναρίου