Λόγω των κυβερνητικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19, που βρίσκεται σε εξέλιξη, και με σεβασμό προς την υγεία του κοινωνικού συνόλου, αναβάλλεται το επιδοτούμενο σεμινάριο ATLS Ιανουαρίου. Το σεμινάριο είχε προγραμματιστεί να υλοποιηθεί στις 8-9 Ιανουαρίου 2021.

Παρακαλούμε όπως παρακολουθείτε την ιστοσελίδα μας TraumaEdu όπου αναρτώνται πληροφορίες σχετικά με το σύνολο των προγραμμάτων που αφορούν στην Εκπαίδευση Διαχείρισης Τραύματος – Trauma Edu. Τo  σεμινάριο που αναβλήθηκε θα μετακινηθεί σε νέα ημερομηνία, η οποία θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα μας.