Δεδομένων των συνθηκών λόγω κορωνοϊού αναβάλλονται τα επιδοτούμενα σεμινάρια ATLS και ATCN Δεκεμβρίου. Τα σεμινάρια είχαν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν στις 12-13 Δεκεμβρίου 2020.

Παρακαλούμε όπως παρακολουθείτε την ιστοσελίδα μας https://traumaedu.randp.gr όπου αναρτώνται πληροφορίες σχετικά με το σύνολο των προγραμμάτων που αφορούν στην Εκπαίδευση Διαχείρισης Τραύματος – Trauma Edu.  Τα σεμινάρια που αναβλήθηκαν θα μετακινηθούν σε νέα ημερομηνία εντός του Φεβρουαρίου, η οποία θα ανακοινωθεί στην αναφερθείσα ιστοσελίδα μας.