Ανακοινώνουμε πως λόγω ακύρωσης συμμετοχών από εκπαιδευόμενους, δεν συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός για τη διεξαγωγή του σεμιναρίου ATCN το οποίο είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί το ερχόμενο Σάββατο και Κυριακή 11-12/12/2021 και ως εκ τούτου, αναβάλλεται.

Επιβεβαιώνουμε πως η συμμετοχή όσων επρόκειτο να το πρακολουθήσουν δεν θα χαθεί και πως τους δίνεται η δυνατότητα να συμπεριληφθούν σε επόμενο προγραμματισμένο εκπαιδευτικό σεμινάριο ATCN, τις ακόλουθες ημερομηνίες:

  • 01-02/04/2022
  • 06-07/05/2022
  • 03-04/06/2022
  • 01-02/07/2022

Κατόπιν σχετικής επικοινωνίας με την TraumaEdu.