Το περασμένο Σαββατοκύριακο, 19 – 20 Φεβρουαρίου 2022, διεξήχθη στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης το 1ο για το έτος 2022 επιδοτούμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Advanced Trauma Life Support – ATLS που αφορά την εκπαίδευση φοιτητών ιατρικής σχολής στις καθιερωμένες και κοινά αποδεκτές μεθόδους αντιμετώπισης του πολυτραυματία.

Κατά τη διάρκεια του διημέρου μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας 13 διαλέξεων και της πρακτικής άσκησης σε σταθμούς δεξιοτήτων, οι εκπαιδευτές ATLS προετοίμασαν κατάλληλα τους εκπαιδευόμενους ως προς την έγκυρη και ακριβή εκτίμηση της κατάστασης του πολυτραυματία, την αναζωογόνηση και σταθεροποίησή του βάσει προτεραιοτήτων, τον καθορισμό των αναγκών και εάν αυτές καλύπτονται από τη δομή που θα διακομισθεί, καθώς επίσης την εξασφάλιση και την παροχή της καλύτερης δυνατής φροντίδας με σκοπό την οριστική θεραπεία του ασθενούς.

Στο τέλος της 2ης ημέρας και όπως προβλέπεται για την επιτυχή ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι κλήθηκαν να αξιολογηθούν με στόχο την πιστοποίηση τους από το Αμερικάνικο Κολλέγιο Χειρουργών.

Τα επιδοτούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα τραύματος υλοποιούνται σύμφωνα με τον Ν. 4702/2020, με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Υγεία του ΙΣΝ.