Διασώστες, νοσηλευτές και ιατροί. Είναι οι άνθρωποι αυτοί που σε μια επείγουσα ή απειλητική για τη ζωή κατάσταση καταφθάνουν πρώτοι δίπλα μας, αψηφώντας πολλές φορές τον βαθμό επικινδυνότητας που απαιτείται και θέτοντας πάνω απ’ όλα την προσφορά βοήθειας στο συνάνθρωπο τους.

Το Σαββατοκύριακο στις 26 & 27 Φεβρουαριου, είχαμε τη χαρά να ανοίξουμε τις πόρτες του Ορθοπαιδικού Κέντρου Έρευνας και Εκπαίδευσης «Π.Ν. Σουκάκος» του ΠΓΝ ¨ΑΤΤΙΚΟΝ¨ και να φιλοξενήσουμε δεκαέξι (16) εκπαιδευτές / συντονιστές από την Προνοσοκομειακή Φροντίδα και εικοσιένα (21) εκπαιδευόμενους, με σκοπό τη διεξαγωγή ενός ακόμη επιδοτούμενου -από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)- εκπαιδευτικού σεμιναρίου Prehospital Trauma Life Support (PHTLS).

Με τη συμμετοχή τους και την πιστοποίηση τους στο PHTLS, οι εκπαιδευόμενοι ενσωμάτωσαν θεωρητική γνώση η οποία στηρίζεται ανελλιπώς στα νεότερα επιστημονικά δεδομένα, καθώς και ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων με σκοπό τη συστηματική εκπαίδευση πάνω σε ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο αντιμετώπισης του βαρέως πάσχοντα τραυματία. Έλαβαν, λοιπόν, όλα τα εφόδια που θα τους βοηθήσουν να ανταπεξέλθουν με θάρρος και αποφασιστικότητα, να αξιολογήσουν και να φροντίσουν τον ασθενή μέχρι την ασφαλή διακομιδή του στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών των Νοσοκομείων.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αντιμετώπισης του πολυτραυματία υλοποιούνται σύμφωνα με τον Ν. 4702/2020, με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Υγεία του ΙΣΝ.