Την Πέμπτη 13 Μαΐου 2021 ολοκληρώθηκε στο Αττικό Κτίριο της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (ΑΚΙΣΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) η επίδειξη και χρήση προσομοιωτών εικονικής πραγματικότητας ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών, ως μέρος της πρώτης φάσης του εκπαιδευτικού προγράμματος βιωματικής ιατρικής εκπαίδευσης Medical Simulation Lab (MSL).

Το πρωτοποριακό αυτό εκπαιδευτικό έργο αποτελεί δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και συστάθηκε με τον Ν.4655/2020 «Πρωτοβουλία για την Υγεία», στοχεύοντας στην ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων φοιτητών ιατρικής και ειδικευομένων, μέσω της χρήσης ψηφιακών μέσων και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Μετά την πιλοτική φάση πέντε (5) ετών, θα πραγματοποιηθεί η μόνιμη εγκατάσταση του εξοπλισμού και θα υπάρξει πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για όλους τους γιατρούς όλων των νοσοκομείων. Σύμφωνα με τον Ν. 4655/2020, συνεργαζόμενοι φορείς είναι το ΕΚΠΑ, η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), το Υπουργείο Υγείας και η ΑΜΚΕ Αναγέννηση & Πρόοδος (Α&Π) ως διαχειριστής έργου.

Στην επίδειξη παρουσιάστηκαν οι παρακάτω προσομοιωτές εικονικής πραγματικότητας:

  • Ρομποτικός προσομοιωτής ROBOTIX Mentor που συνοδεύεται από λαπαροσκοπικό βοηθό LAP Express
  • Αρθροσκοπικός προσομοιωτής ARTHRO 2
  • Λαπαροσκοπικός προσομοιωτής LAP Mentor 3
  • Σύστημα παθητικής πλοήγησης για ολική αρθροπλαστική γόνατος από το Hospital for Special Surgery (Cornell University, New York)

Υπεύθυνοι καθηγητές για την πιλοτική εκπαίδευση είναι ο Καθηγητής Εμμανουήλ Πικουλής, Διευθυντής Γ’ Παν/κής Χειρουργικής Κλινικής ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ, Επόπτης ΑΚΙΣΑ, στο θεματικό πεδίο της Γενικής Χειρουργικής και ο Καθηγητής Παναγιώτης Παπαγγελόπουλος, Διευθυντής Α’ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ, στο θεματικό πεδίο της Ορθοπαιδικής Χειρουργικής.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται στις ειδικότητες της Γενικής Χειρουργικής, της Θωρακοχειρουργικής, της Γυναικολογίας, της Ορθοπαιδικής Χειρουργικής και της Ουρολογίας.