Η υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων Trauma Edu αρχίζει με τα σεμινάρια ATCN και PHTLS στο εκπαιδευτικό κέντρο ΕΚΠΑ/ΠΓΝ Αττικόν ΟΚΕΕ Π.Ν. Σουκάκος υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΕΚΠΑ την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020.

Για το πρόγραμμα Advanced Paediatric Life Support (APLS) που αφορά την αντιμετώπιση του παιδιατρικού ασθενή έχει οριστεί ως ημερομηνία έναρξης η 21η Νοεμβρίου 2020.

Η συμμετοχή στα προγράμματα γίνεται μόνο κατόπιν εγγραφής στην ιστοσελίδα Trauma Edu, https://traumaedu.randp.gr