ΠΤΥΧΙΑ:1.Διασώστης-πλήρωμαΑσθενοφόρου ΙΕΚ ΕΚΑΒ Αθηνών 27/07/2006
2.Επείγουσα Ιατρική Εθνικό ΚαποδιστριακόΠανεπιστήμιο Αθηνών01/06/2015
Σεμινάρια: BLS/AED 11/04/2009, BLS/AED 13/05/2011, ATLS
10/10/2015,PHTLS 12/11/2016,BLS 17/12/2017,PHTLS Instructor 18/02/2018,
BLS Full Instructor 22/05/2018,PHTLS Instructor Update. 04/04/2019
ALS 13/07/2019
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:1. Αγορά Αυτοκινήτου(Φωτογράφος περιοδικού)
11/2003-12/07/2006 2. Medical Express(Διασώστης-πλήρωμα
ασθενοφόρου)09/2006-04/2007
3. Κλινική Αθηνά(Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου)05/2007-06/2009
ΕΚΑΒ (Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου12/02/2010- εως σήμερα

Επιπρόσθετες πληροφορίες
Κοινοποίηση