Ιατρός Νευροχειρουργός, με εκπαιδευτική εμπειρία στην προνοσοκομειακή αντιμετώπιση τραύματος, βασική υποστήριξη ζωής με χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή και την αντιμετώπιση καταστροφών.
Επιπρόσθετες πληροφορίες