ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ ΣΤΟ ΕΚΑΒ ΑΠΟ ΤΟ 1993.(27 ΕΤΗ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΣΤΟ ΙΕΚ ΕΚΑΒ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ( 10 ΕΤΗ )

PHTLS INSTRUCTOR, BLS DIRECTOR

Επιπρόσθετες πληροφορίες
Κοινοποίηση