Η Ελένη Πολύζου είναι Ιατρός Αναισθησιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων. Είναι επίσης Διδάσκουσα του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΤΕΦΑΑ-ΠΘ). Είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του ΤΕΦΑΑ ΠΘ «Άσκηση και Υγεία». Εκπόνησε την Μεταπτυχιακή Ερευνητική Διατριβή με τίτλο “Στάσεις, γνώσεις και αυτοαποτελεσματικότητα ως προς την Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση από μαθητές Δημοτικού”. Είναι υποψήφια Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει μετεκπαιδευτεί στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική, Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική ( Ε.Π.Ι ) του ΕΚΑΒ.

Είναι επιστημονικός συνεργάτης του προγράμματος «SummerSchool: Μαθαίνω μέσα από την κίνηση» ΤΕΦΑΑ ΠΘ, στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση. Είναι Διευθύντρια Σεμιναρίων BLS του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC), εκπαιδεύτρια ALS ERC και εκπαιδεύτρια PHTLS ΝΑΕΜΤ. Είναι επίσης Συντονίστρια του Τομέα Υγείας της Ομάδας Εθελοντών του Δήμου Τρικκαίων.

Επιπρόσθετες πληροφορίες
Κοινοποίηση