Είμαι Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου εργαζόμενος στον Ιδιωτικό τομέα από το 2010 σε διάφορες εταιρείες. Στην παρούσα εργάζομαι ως Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου στην Interamerican. Ασχολούμαι με τον τομέα της εκπαίδευσης από το 2012 με τον εκπαιδευτικό φορεά της ΕΕΕΠΦ.

Επιπρόσθετες πληροφορίες
Κοινοποίηση