Είμαι απόφοιτη του ΕΚΠΑ του τμήματος Νοσηλευτικής το 2004, όπου διεκπεραίωσα τις  μεταπτυχιακές (2007) και διδακτορικές (2013) σπουδές μου στη Νοσηλευτική Αναισθησιολογία.  Υπήρξα μέλος του Τομέα Αναισθησιολογίας του ΕΣΝΕ για σειρά ετών , ενώ στην παρούσα περίοδο είμαι  Αντιπρόεδρος της Ελληνικής   Περιαναισθησιολογικής Εταιρείας ( Ε.ΠΕ.ΝΟ.Ε.) και μέλος στο Global Advisory Council του International Conference of Peri Anesthesia Nurses- ICPAN. Έχω 14 έτη κλινικής εμπειρίας σε Νοσοκομεία της Αθήνας και  τα τελευταία 2 έτη υπηρετώ στο Βενιζέλειο Γ.Ν.Η. ως Νοσηλεύτρια Αναισθησιολογικού Τμήματος. Συμμετείχα ως μέλος στην Οργανωτική ή/και στην Επιστημονική Επιτροπή σε 5 Πανελλαδικά Συνέδρια ή/ και Ημερίδες. Επιπλέον, συμμετείχα σε 11 επιμορφωτικά σεμινάρια και σε 41 Συνέδρια με 21 εισηγήσεις και 1 διεθνή παρουσία. Τέλος, εκπόνησα 7 ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με σύστημα κριτών και 1 δημοσίευση σε ελληνικό επιστημονικό περιοδικό.

Επιπρόσθετες πληροφορίες
Κοινοποίηση