Απόφοιτη Νοσηλευτικής, ΑΤΕΙ Ηρακλείου 2007.

Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου «Έλεγχος του στρες και προαγωγή υγείας» Ε.Κ.Π.Α., 2010.

Εκπαιδεύτρια ATCN 2017.

Έχω εργαστεί στον Ιδιωτικό Τομέα, στο πρόγραμμα COPE, της Patient Plus Αθήνα,  εταιρίας  παροχής εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε ασθενείς, κατ’ οίκον.

Στον Δημόσιο Φορέα, στο Αρεταίειο Νοσοκομείο, Αθήνα και στο ΠΑΓΝΗ Ηρακλείου.

Προασπίζω έμπρακτα  την νοσηλευτική από το 2008 και δεν έπαψα  ποτέ να πιστεύω στην αξία της και στην αναγκαιότητά της όσο υπάρχουν άνθρωποι.

Επιπρόσθετες πληροφορίες