Απόφοιτος του τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το 2005. Κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, κλινική νοσηλευτική με ειδικότητα στην επείγουσα και εντατική περίθαλψη (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2007) και Διοίκηση Μονάδων Υγείας (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 2012). Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D), από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Νοσηλευτικής (Τίτλος: Είδος διαχείρισης βαριά πασχόντων και η έκβασή τους). Έχει επαγγελματική εμπειρία τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα υγειονομικής περίθαλψης άνω των 10 ετών. Έχει εργαστεί ως νοσηλευτής σε τμήμα επειγόντων περιστατικών και στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τα τελευταία 5 χρόνια εργάστηκε ως προϊστάμενος στο τμήμα υπερήχου και στη Παθολογική κλινική και σήμερα είναι Τομεάρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Εργαστηριακού Τομέα του Γ.Ν.Ν. Άγιος Παντελεήμονας. Η ακαδημαϊκή του εμπειρία χαρακτηρίζεται από αρκετές ώρες διδασκαλίας σε Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Επείγουσας και Εντατικής Ιατρικής και Νοσηλευτικής και Διοίκησης Μονάδων Υγείας. Η ακαδημαϊκή εμπειρία πλαισιώνεται από την ενεργό συμμετοχή σε ερευνητικά συνέδρια και ομάδες εργασίες. Το ερευνητικό του έργο περιλαμβάνει πάνω από 60 δημοσιεύσεις, ενώ έχει και συγγραφικό έργο σε βιβλία. Οι δημοσιεύσεις του περιλαμβάνουν ποικιλία θεμάτων όπως νοσηλευτική, δημόσια υγεία, εκπαίδευση υγείας, πολιτικές υγείας και γενικότερα, θέματα που σχετίζονται με την ποιότητα της περίθαλψης και της υγειονομικής περίθαλψης.

Επιπρόσθετες πληροφορίες