Εμμανουήλ Πικουλής, MD, PhD, D.M.C.C., FACS, FEBS
Καθηγητής Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Διευθυντής Γ’ Παν/κής Χειρουργικής Κλινικής, ΠΓΝ «Αττικόν»
Διευθυντής Τομέα Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή, EKΠΑ
Διευθυντής και Επιστημονικά Υπεύθυνος του ΠΜΣ «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών», Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Adj. Professor of Surgery, USUHS Bethesda, MD, USA
Adj. Professor in Humanitarian and Catastrophe Emergency Medicine, University of Bern, Switzerland
Jean Monnet Chair (JMC) EU Ηumanitarian Μedicine and Response in Action για την τριετία 2020-23.
Επόπτης Αττικού Κτιρίου Ιατρικής Σχολής Αθηνών (ΑΚΙΣΑ)

Επιπρόσθετες πληροφορίες
Κοινοποίηση