Χειρουργός, χρόνος εκπαίδευσης σε Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο και Νότιο Αφρική.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε Βιοστατιστική , Διδακτορική διατριβή σε Δημόσια Υγεία.

Συμμετοχή σε >10 hands on courses, εκπαιδευτής ATLS, >30 ανακοινώσεις σε συνέδρια, > 15 δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα περιοδικά της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Επιπρόσθετες πληροφορίες
Κοινοποίηση