Αντώνιος Μιχαλόπουλος

Καθηγητής Χειρoυργικής Α.Π.Θ.

Διευθυντής Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής

 

Όνομα:                       Αντώνιος

Επώνυμο:                   Μιχαλόπουλος

Πατρώνυμο:               Απόστολος

Έτος Γεννήσεως:       1959

Τόπος Γέννησης:        Θεσσαλονίκη

Τόπος Εργασίας:        Α΄ΠΡ.Χ. ΑΧΕΠΑ, Στίλπωνος Κυριακίδη 1, 54636, Θεσσαλονίκη

Τίτλοι Σπουδών:        1. Πτυχίο Ιατρικής 1983, Α.Π.Θ., βαθμός: επτά

  1. Εξετάσεις ECFMG (Educational Commision for Foreign

Medical Graduates, USA, 1985)

  1. Ειδικός Μεταπτυχιακός υπότρoφος (ΕΜΥ) του

Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ από 29/11/91 έως 29/11/93

  1. Διδάκτωρ Ιατρικής Α.Π.Θ., 1995, βαθμός: άριστα

 

Ιατρική Ειδικότητα:   Χειρουργική: 1991, Α΄ΠΡΧ, Α.Π.Θ

 

Μετεκπαίδευση:    Γερμανία, Αγγλία

St. Mark’ s Hospital του Λονδίνου, στις παθήσεις του παχέος εντέρου

University Hosp. Heidelberg Γερμανίας, στις παθήσεις ήπατος-παγκρέατος-χοληφόρων

 

Κλινική Δραστηριότητα:

7 έτη ως άμισθος επιστημονικός συνεργάτης και επί 22 έτη ως μέλος ΔΕΠ στην Α΄ Πρ.Χ. Χειρουργική Κλινική του ΑΠΘ.

 

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα:

  1. Διδασκαλία στο αμφιθέατρο, κλινική και θεωρητική εκπαίδευση και εξετάσεις φοιτητών και ειδικευομένων χειρουργών της Α΄ ΠΡΧ
  2. Εκπαιδευτής στο πρόγραμμα του Α.Τ.L.S. (5 σειρές ανά έτος)
  3. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής και εκπαιδευτής, από το 2006, στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα στην ανοικτή και τη λαπαροσκοπική χειρουργική, σε πειραματικά χειρουργεία («Μέθοδοι συρραφής στην ανοικτή & λαπαροσκοπική χειρουργική του πεπτικού σε ζωντανούς ιστούς») που οργανώνονται από την Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Παχέος Εντέρου-Πρωκτού, στη Θεσσαλονίκη.
  4. Διδασκαλία στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» από το 2005-6 και μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σε 3 διπλωματικές εργασίες.
  5. Μετεκπαιδευτικά μαθήματα της Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος.
  6. Μετεκπαιδευτικά μαθήματα της Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής.
  7. Μετεκπαιδευτικά μαθήματα άλλων πανεπιστημιακών κλινικών στο ΑΠΘ και ΕΚΠΑ και άλλων επιστημονικών φορέων.
 Αντώνιος Μιχαλόπουλος

Καθηγητής Χειρoυργικής Α.Π.Θ.

Διευθυντής Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής

 

Όνομα:                       Αντώνιος

Επώνυμο:                   Μιχαλόπουλος

Πατρώνυμο:               Απόστολος

Έτος Γεννήσεως:       1959

Τόπος Γέννησης:        Θεσσαλονίκη

Τόπος Εργασίας:        Α΄ΠΡ.Χ. ΑΧΕΠΑ, Στίλπωνος Κυριακίδη 1, 54636, Θεσσαλονίκη

Τίτλοι Σπουδών:        1. Πτυχίο Ιατρικής 1983, Α.Π.Θ., βαθμός: επτά

2. Εξετάσεις ECFMG (Educational Commision for Foreign

Medical Graduates, USA, 1985)

3. Ειδικός Μεταπτυχιακός υπότρoφος (ΕΜΥ) του

Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ από 29/11/91 έως 29/11/93

4. Διδάκτωρ Ιατρικής Α.Π.Θ., 1995, βαθμός: άριστα

 

Ιατρική Ειδικότητα:   Χειρουργική: 1991, Α΄ΠΡΧ, Α.Π.Θ

 

Μετεκπαίδευση:    Γερμανία, Αγγλία

St. Mark’ s Hospital του Λονδίνου, στις παθήσεις του παχέος εντέρου

University Hosp. Heidelberg Γερμανίας, στις παθήσεις ήπατος-παγκρέατος-χοληφόρων

 

Κλινική Δραστηριότητα:

7 έτη ως άμισθος επιστημονικός συνεργάτης και επί 22 έτη ως μέλος ΔΕΠ στην Α΄ Πρ.Χ. Χειρουργική Κλινική του ΑΠΘ.

 

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα:

1. Διδασκαλία στο αμφιθέατρο, κλινική και θεωρητική εκπαίδευση και εξετάσεις φοιτητών και ειδικευομένων χειρουργών της Α΄ ΠΡΧ

2. Εκπαιδευτής στο πρόγραμμα του Α.Τ.L.S. (5 σειρές ανά έτος)

3. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής και εκπαιδευτής, από το 2006, στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα στην ανοικτή και τη λαπαροσκοπική χειρουργική, σε πειραματικά χειρουργεία («Μέθοδοι συρραφής στην ανοικτή & λαπαροσκοπική χειρουργική του πεπτικού σε ζωντανούς ιστούς») που οργανώνονται από την Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Παχέος Εντέρου-Πρωκτού, στη Θεσσαλονίκη.

4. Διδασκαλία στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» από το 2005-6 και μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σε 3 διπλωματικές εργασίες.

5. Μετεκπαιδευτικά μαθήματα της Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος.

6. Μετεκπαιδευτικά μαθήματα της Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής.

7. Μετεκπαιδευτικά μαθήματα άλλων πανεπιστημιακών κλινικών στο ΑΠΘ και ΕΚΠΑ και άλλων επιστημονικών φορέων.

 

 Ακαδημαϊκή Δραστηριότητα:

– Λέκτορας Α.Π.Θ.,  15/9/1998.

– Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ., 17/3/2003.

– Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ., 4/6/07.

– Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ., 27/11/2009.

– Πρωτοβάθμιος Καθηγητής Α.Π.Θ., 03/04/2015.

 

Διοικητική Δραστηριότητα:

α) Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Γ.Ν. Κατερίνης το 1987.

β) Μέλος της Νοσοκομειακής Επιτροπής του Νοσ. ΑΧΕΠΑ  το 1989.

γ) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ ως εκπρόσωπος των  ΕΜΥ, δύο φορές (1992 και 1993).

δ) Μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής και του Χειρουργικού  Τομέα το 1993 ως εκπρόσωπος των ΕΜΥ.

ε) Μέλος της Γ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής ως εκπρόσωπος των λεκτόρων το 1999 και το 2000.

στ) Μέλος της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. το 1999 και το 2000 ως εκπρόσωπος του Τμήματος Ιατρικής.

ζ) Μέλος του ΔΣ και ταμίας της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Παχέος Εντέρου και Πρωκτού από ιδρύσεώς της και Πρόεδρος από το 2020.

η) Μέλος του ΔΣ της Επαγγελματικής ένωσης Γενικών Χειρουργών από ιδρύσεώς της και Πρόεδρος από το 2019.

θ) Αναπληρωματικό, εκλεγμένο μέλος του ΔΣ του Νοσ. ΑΧΕΠΑ το 2005-2007.

ι) Μέλος της Γ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής ως εκλεγμένος εκπρόσωπος το 2003-4 και το 2004-5.

ια) Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ από το 2015 (3 θητείες)

ιβ) Μέλος της European Society of Coloproctology από το 2020.

 

Διεύθυνση Χειρουργικής Κλινικής:

Από 1 Σεπτεμβρίου 2015 μέχρι και σήμερα  ασκώ τα καθήκοντα του Διευθυντού της Α’ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής, του Ιατρικού Τμήματος, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετά από κρίση στον Χειρουργικό Τομέα του Τμήματος.

 

 

Συμμετοχή σε συνέδρια: Περισσότερα από 300 συνέδρια, 250 Ελληνικά και 50 Διεθνή

Συμμετοχή στην οργάνωση συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων: 53

Μέλος επιστημονικών εταιρειών: 20

Κριτής (reviewer) σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά: 9

Συγγραφικό έργο: 525

           

Εργασίες δημοσιευμένες σε ελληνικά περιοδικά:                                     62
Ξενόγλωσσες εργασίες δημοσιευμένες στον ελληνικό ιατρικό τύπο:          17
Ξενόγλωσσες εργασίες  δημοσιευμένες σε  διεθνή  ιατρικά  περιοδικά:     90

Εργασίες δημοσιευμένες σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων:                    19

Ξενόγλωσσες εργασίες  δημοσιευμένες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων:  12
Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια:                                                     298
Ξενόγλωσσες  ανακοινώσεις  σε  διεθνή  συνέδρια:                                 27

 

Επιπρόσθετες πληροφορίες
Κοινοποίηση