ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2017: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:«ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ,ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ» (Άριστα)

2015: Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. ΘΕΜΑ: «Η εμπλοκή του χειρουργού με το νόμο σε περιπτώσεις επιπλοκών μετά από βαριατρικές επεμβάσεις»

2014:Κτήση τίτλου ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής

2000-2006 :Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών -ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  (Λίαν καλώς)

1987-1999:Πρωτοβάθμια εκπαίδευση: εκπαιδευτήρια «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ»

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: εκπαιδευτήρια «ΖΗΡΙΔΗΣ»(Βαθμός απολυτηρίου 19)

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Φεβρουάριος 2020 και εξής: ελεύθερος επαγγελματίας και συμμετοχή σε χειρουργική ομάδα κολοπρωκτολογίας στη ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ υπό την αιγίδα του κου Β. Κομπορόζου

Μάρτιος 2016- Νοέμβριος 2019: Επικουρική Επιμελήτρια Β’  στη Δ’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ «Ευαγγελισμός» , η οποία είχε αυξημένη δραστηριότητα και ειδικό ενδιαφέρον στο αντικείμενο της κολοπρωκτολογίας

Οκτώβριος 2014- Μάρτιος 2016: Έμμισθη θέση στο ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Συμμετοχή σε χειρουργική ομάδα στη ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ και στη ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Νοέμβριος  2008 – Ιούνιος  2014: Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική :Γ.Ν.Ν.Ι «Κων/πουλειο -Αγ. Όλγα»(Επισυνάπτεται πίνακας συμμετοχής σε χειρουργικές επεμβάσεις)

Φεβρουάριος 2007 – Μάιος 2007: Τρίμηνη εκπαίδευση στην   Παθολογία , Καρδιολογία και Γενική Χειρουργική (Βαρδάκειο και Πρώιο Γ. Ν. Σύρου)

Μάιος 2007-Αύγουστος 2008: Υπηρεσία υπαίθρου στο Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

·        ALS Provider

·        Certificate of Achievement for the course Antimicrobial Stewardship

·        Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Ήπατος-Χοληφόρων –Παγκρέατος(2013)

·        Μετεκπαιδευτικά μαθήματα “Colorectal games”(2013)

·        Workshop λαπαροσκοπικής χειρουργικής σε πτώματα(2013)

·        Επιτυχής ολοκλήρωση προγράμματος ATLS(Advanced Trauma Life Support): σεμινάριο με αντικείμενο την αντιμετώπιση του πολυτραυματία υπό την αιγίδα του Αμερικανικού Κολλεγίου Χειρουργών(2008 & ανανέωση πιστοποίησης: 2013)

·        Παρακολούθηση Μετεκπαιδευτικών μαθημάτων Ε.Χ.Ε.(2006-2014)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

·        ATLS Instructor (Εκπαιδεύτρια ATLS)

·        Μέλος της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας

·        Μέλος της International Society of Surgery

·        Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Κολοπρωκτολογίας

ΓΛΩΣΣΕΣ

·        Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Proficiency of Cambridge  C2).

·        Άριστη γνώση της γερμανικής γλώσσας(K.D.S. C2)

·        Καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας(Β1)

Πιστοποίηση ECDL σε :Word , Excel , PowerPoint , Windows ,Internet

Επιπρόσθετες πληροφορίες