Κοντιζά Έλενα
ΑΤΕΙ Νοσηλευτικής Λαμίας
Πτυχιούχος του ΑΤΕΙ Νοσηλευτικής Λαμίας. Πρακτική άσκηση έξι μήνες στον Ερυθρό Σταυρό. Επαγγελματική κατάρτιση στον τομέα της υγείας από το 2008. Κάτοχος πτυχίου Lower στα Αγγλικά και καλή γνώση Ισπανικών...