Κατόπιν της επιτυχούς έναρξης των προγραμμάτων Αdvanced Trauma Care for Nurses (ATCN) και Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε και την έναρξη του προγράμματος APLS για την αντιμετώπιση του παιδιατρικού ασθενή. Το APLS απευθύνεται σε 6oετείς φοιτητές και πτυχιούχους ιατρούς πριν την έναρξη αμειβόμενης εργασίας.

Το σεμινάριο APLS διεξάγεται στις 21-22 Νοεμβρίου 2020 στην Αθήνα, στο εκπαιδευτικό κέντρο ΕΚΠΑ/ΠΓΝ Αττικόν ΟΚΕΕ Π. Ν. Σουκάκος υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΕΚΠΑ.

 Περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα στο τραύμα, καθώς και τη σχετική φόρμα υποβολής για τη συμμετοχή σε αυτά θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας https://traumaedu.randp.gr

Το πρόγραμμα APLS οργανώθηκε για πρώτη φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1992 από το Advanced Life Support Group (ALSG, Manchester). Δημιουργήθηκε από ομάδα ειδικών στην επείγουσα παιδιατρική, παιδοχειρουργική, αναισθησιολογία και επείγουσα ιατρική. Στο πλαίσιο των σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης ο γενικός στόχος είναι η επανεκπαίδευση του θυμικού του παρόχου βοήθειας ώστε να αντιμετωπίζει μια ιδιαίτερα στρεσογόνο κατάσταση με απόλυτη ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα. Στο σεμινάριο APLS προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, διδάσκεται η μέθοδος και οι απαραίτητες δεξιότητες, με έμφαση στη διάδραση, για την εκτίμηση, ανάνηψη και σταθεροποίηση του βαρέως πάσχοντος παιδιού. Μέσω των διαδραστικών προσομοιώσεων καλλιεργείται η αποτελεσματική συνεργασία στα πλαίσια μικρών ομάδων διαχείρισης τέτοιων περιστατικών.

Το πρόγραμμα APLS, καθώς και σύνολο εκπαιδευτικών προγραμμάτων διαχείρισης τραύματος, υλοποιούνται σύμφωνα με τον νόμο 4655/2020 (ΦΕΚ 16/Α31-1-2020) με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) σε πιλοτική φάση πέντε ετών. Συνεργαζόμενοι φορείς είναι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ ΑΕ), το Υπουργείο Υγείας και η Αναγέννηση & Πρόοδος (Α&Π), η οποία έχει οριστεί υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση και την τεχνική εποπτεία των προγραμμάτων αυτών.