Δεν πάει στη δουλειά. Πάει στο καθήκον. Δε γυρίζει σπίτι έχοντας πετύχει μια μεγάλη συμφωνία με συνεργάτες. Γυρίζει σπίτι έχοντας δώσει μια ή περισσότερες μάχες να κρατήσει στη ζωή κάποιον συνάνθρωπό, που βρέθηκε σε έκτακτη ανάγκη.

Τα επαγγέλματα υγείας δε διέπονται μόνο από κανόνες εργασίας, αλλά από αφοσίωση, αλληλεγγύη, αυτοθυσία, ανιδιοτέλεια, προσφορά, σ’ αυτόν που το έχει ανάγκη.

Οι διασώστες, ιατροί, νοσηλευτές είναι οι επαγγελματίες – οι Άνθρωποι αυτοί – που θα προσεγγίσουν πρώτοι τον βαρέως πάσχοντα τραυματία από τη στιγμή του τραυματισμού του, με την αντιμετώπιση στο σημείο συμβάντος, τη διαχείριση κατά τη διακομιδή έως και την ολοκληρωμένη παράδοση στην ομάδα τραύματος των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.).

Το Σάββατο & τη Κυριακή 11-12 Φεβρουαρίου το εκπαιδευτικό κέντρο ΟΚΕΕ “Π.Ν.Σουκάκος”, του ΠΓΝ “Αττικόν”, άνοιξε τις πόρτες του και φιλοξένησε τη διεξαγωγή του επιδοτούμενου από το Ίδρυμα ΣταύροςΝιάρχος (ΙΣΝ) εκπαιδευτικού προγράμματος PHTLS.

40 συμμετέχοντες, εκπαιδευτική ομάδα, εκπαιδευόμενοι, πλήρωμα ασθενοφόρου & ιατροί του ΕΚΑΒ, έλαβαν επιπλέον εκπαίδεση ως προς την εφαρμογή του πρωτόκολλου αντιμετώπισης του βαρέως πάσχοντα τραυματία, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους στη προνοσοκομειακή φροντίδα του.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αντιμετώπισης του πολυτραυματία υλοποιούνται σύμφωνα με τον Ν. 4702/2020, με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Υγεία του ΙΣΝ.