Προγραμματισμένα
€50
06/11/2021
Αφορά το αναβληθέν σεμινάριο, που ήταν αρχικά προγραμματισμένο στις 29-30/05/21 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) αποτελεί το αρτιότερο πρόγραμμα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην αντιμετώπιση του τραυματία στον προνοσοκομειακό χώρο παγκοσμίως. Πιστοποιείται από την National Association of Emergency Medical...