Προγραμματισμένα
€100
04/09/2021
Αφορά το αναβληθέν σεμινάριο, το οποίο ήταν αρχικά προγραμματισμένο για τις 28-29/11/20. Το επιδοτούμενο σεμινάριο APLS απευθύνεται σε εκτοετείς φοιτητές Ιατρικής Σχολής που δεν έχουν οφειλόμενα υποχρεωτικά μαθήματα προηγούμενων ετών και επί πτυχίω που έχουν έως και 3 οφειλόμενα υποχρεωτικά...