Λήξη Εγγραφών 12/10/20
Προγραμματισμένα
€100
21/11/2020
Το πρόγραμμα APLS απευθύνεται σε 6oετείς φοιτητές και πτυχιούχους ιατρούς πριν την έναρξη αμειβόμενης εργασίας στην αντιμετώπιση των πιο συχνών παιδιατρικών καταστάσεων που απειλούν τη ζωή. Στο πλαίσιο των σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης ο γενικός στόχος είναι η επανεκπαίδευση του θυμικού...