ΛΗΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 10/10/21
ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 07/09/21
Προγραμματισμένα
Free
Το πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νοσηλευτών Χειρουργείου (ORP: Operating Room Personnel) διοργανώνεται από την ΑΟ Tauma Foundation, μέσω του Ελληνικού Τμήματος της, για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τις 25 – 26 Νοεμβρίου 2021. Η ΑΟTrauma, με έδρα το Davos της Ελβετίας, αποτελεί...