ΛΗΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 07/01/2022

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) αποτελεί το αρτιότερο πρόγραμμα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην αντιμετώπιση του τραυματία στον προνοσοκομειακό χώρο παγκοσμίως. Πιστοποιείται από την National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) και το American College of Surgeons (ACS). Η πιστοποίηση έχει χρονική διάρκεια 4 ετών και αναγνωρίζεται παγκοσμίως σε 69 χώρες, μεταξύ των οποίων αρκετές έχουν κατατάξει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα PHTLS ως προαπαιτούμενο για την άσκηση επαγγέλματος διασώστη – πλήρωμα ασθενοφόρου όλων των βαθμίδων.

Στη χώρα μας το PHTLS εκπροσωπείται από την εταιρεία Προνοσοκομειακή Φροντίδα, η οποία αποτελεί τον επιστημονικά υπεύθυνο φορέα  της NAEMT στην Ελλάδα (National Coordinating Organization-NCO).

Το σεμινάριο PHTLS στο πλαίσιο υλοποίησης του συνόλου των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το τραύμα απευθύνεται σε εν ενεργεία διασώστες-πληρώματα ασθενοφόρων, νοσηλευτές και ιατρούς που υπηρετούν στο ΕΚΑΒ καθώς και σε Κέντρα Υγείας (ΠΦΥ), σε όλη την Ελλάδα.

To PHTLS υλοποιείται σύμφωνα με τον νόμο 4655/2020 (ΦΕΚ 16/Α31-1-2020) με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) σε πιλοτική φάση πέντε ετών. Συνεργαζόμενοι φορείς είναι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ ΑΕ), το Υπουργείο Υγείας, η Προνοσοκομειακή Φροντίδα και η ΑΜΚΕ Αναγέννηση & Πρόοδος (Α&Π), η οποία έχει οριστεί υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση και την τεχνική εποπτεία των προγραμμάτων αυτών. Μετά την πάροδο των πέντε ετών η οικονομική στήριξη συνεχίζεται με πόρους του Υπουργείου Υγείας.

Συμβολική συνδρομή σεμιναρίου
50,00

Εισαγωγή στην αντιμετώπιση του τραυματία και τις αρχές του PHTLS

Οδηγίες σεμιναρίου

Αεραγωγός

Αναπνοή, Αερισμός και Οξυγόνωση – Καπνογραφία

Κυκλοφορία – FAST

Skill Station 1: Αεραγωγός – Αερισμός Skill Station 2: Ακινητοποίηση ΣΣ Skill Station 3: Επείγων απεγκλωβισμός Skill Station 4: Αντιμετώπιση αιμορραγίας - IO

Τραύμα Σπονδυλικής Στήλης

Αντιμετώπισης Πολυτραυματία

Σενάριο Προσομοίωσης Τραυματία 1 Σενάριο Προσομοίωσης Τραυματία 2 Σενάριο Προσομοίωσης Τραυματία 3 Σενάριο Προσομοίωσης Τραυματία 4

Αποτίμηση 1ης Ημέρας

Τραυματική εγκεφαλική

Δευτεροβάθμια εκτίμηση

Σενάριο Προσομοίωσης Τραυματία 5 Σενάριο Προσομοίωσης Τραυματία 6 Σενάριο Προσομοίωσης Τραυματία 7 Σενάριο Προσομοίωσης Τραυματία 8

Ειδικές περιπτώσεις

Ανακεφαλαίωση

MCQ & Προφορική Αξιολόγηση

Αποτίμηση Σεμιναρίου – Χορήγηση Βεβαιώσεων

Σύμφωνα με τον νόμο 4655/2020, δικαίωμα συμμετοχής σε σεμινάριο PHTLS έχουν οι εν ενεργεία διασώστες-πληρώματα ασθενοφόρων, νοσηλευτές και ιατροί που υπηρετούν στο ΕΚΑΒ καθώς και σε Κέντρα Υγείας (ΠΦΥ), σε όλη την Ελλάδα.

Η συμβολική συνδρομή για το σεμινάριο PHTLS είναι 50€ και θα καλύψει μέρος του λειτουργικού κόστους.

Για τους εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ (διασώστες – νοσηλευτές – ιατρούς): Βεβαίωση Εργασίας με ημερομηνία εντός του τελευταίου εξαμήνου, η οποία εκδίδεται από το Τμήμα Προσωπικού του παραρτήματος που υπηρετεί ο υπάλληλος μετά από αίτησή του. Για τους δικαιούχους της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) ως εργαζόμενους στα Κέντρα Υγείας (διασώστες - νοσηλευτές - ιατρούς): Βεβαίωση Εργασίας με ημερομηνία εντός του τελευταίου εξαμήνου, που να αναγράφει τη δομή ΠΦΥ στην οποία υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος, καθώς και τη σχέση εργασίας του. Εναλλακτικά, υπεύθυνη δήλωση του διευθυντή της δομής ΠΦΥ με ημερομηνία εντός του τελευταίου εξαμήνου, που να αναγράφονται η σχέση εργασίας και η ειδικότητα του ενδιαφερόμενου.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής και πληρωμής στο σεμινάριο PHTLS, γίνεται έλεγχος των δικαιολογητικών και στη συνέχεια: · Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής λαμβάνουν ενημερωτικό e-mail εντός δύο εργάσιμων ημερών και κατοχυρώνουν στο όνομα τους θέση για το σεμινάριο PHTLS που εγγράφηκαν, σε ημερομηνία και κέντρο που είχαν επιλέξει. · Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα ενημερώνονται εντός δύο εργάσιμων ημερών και θα τους επιστρέφεται το ποσό που κατέθεσαν. Η λίστα των εκπαιδευόμενων κλείνει το αργότερο 45 ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου.

Η συμβολική συνδρομή καταβάλλεται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα.

[wpforms id="8377"]
Leave a Comment

Ταυτότητα σεμιναρίου