Νοσηλεύτρια RN, MSc, PhD
Αξκος Νοσηλεύτρια , RN, PGCert, MSc(c)
Νοσηλεύτρια Msc
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΑΤΕΙ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
Στρατιωτικός Νοσηλευτής, MSc
Προϊσταμένη πανεπιστημιακής κλινικής καρδιάς, αγγείων, θώρακα/ανάνηψης καρδιοχειρουργικών ασθενών α.κ.α. M.Sc. PhD. Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Λάρισας.
ΤΕ Νοσηλεύτρια, PhD©, MSc ΜΕΘ και ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, Ειδικευμένη Νοσηλεύτρια Χειρουργικού Τομέα
Νοσηλεύτρια RN, MSc, PhD
Αξκος Νοσηλεύτρια , RN, PGCert, MSc(c)
Νοσηλεύτρια Msc
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΑΤΕΙ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
Στρατιωτικός Νοσηλευτής, MSc
Προϊσταμένη πανεπιστημιακής κλινικής καρδιάς, αγγείων, θώρακα/ανάνηψης καρδιοχειρουργικών ασθενών α.κ.α. M.Sc. PhD. Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Λάρισας.
ΤΕ Νοσηλεύτρια, PhD©, MSc ΜΕΘ και ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, Ειδικευμένη Νοσηλεύτρια Χειρουργικού Τομέα
Νοσηλευτής, MSc, MHSc, PhD