Δίνοντας προτεραιότητα στην ανθρώπινη ζωή και υγεία, αφού αυτά αποτελούν αυτοσκοπό των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων, αλλά και των μέτρων για την αντιμετώπιση του Covid-19 κρίνεται σκόπιμο να αναβληθούν τα προγραμματισμένα επιδοτούμενα σεμινάρια ATLS μηνός Φεβρουαρίου 2021.

Συγκεκριμένα, τα επιδοτούμενα σεμινάρια ATLS στις 5-6 & 12-13 Φεβρουαρίου στην Αθήνα, δεν θα πραγματοποιηθούν. Για την ανακοίνωση νέας ημερομηνίας, παρακαλούμε όπως παρακολουθείτε την ιστοσελίδα μας  ΤraumaEdu.