Απόφοιτος ΑΕΙ Νοσηλευτικής Αθήνας, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (master) στον τομέα Πληροφορικής Υγείας, κάτοχος πτυχίου αγγλικών (Lower Cambridge), εργαζόμενος ως νοσηλευτής στο ΤΕΠ του Αττικού Νοσοκομείου (Χαιδάρι, Αττική) από το 2006. Συμμετοχή σε διάφορα σεμινάρια και κυρίως συμμετοχή σε σεμινάρια BLS και ATLS-ATCN. Από το 2017 κάτοχος διπλώματος εκπαιδευτή σε σεμινάρια ATCN.

Επιπρόσθετες πληροφορίες