Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός

Στρατιωτικός Ιατρός ε.α.

Απόφοιτος Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων

Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Απόφοιτος Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ

Αντιπρόεδρος Επαγγελματικής Ένωσης Στοματικών και Γναθοπροσωπικών Χειρουργών Ελλάδος

Τακτικό Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Τακτικό Μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κρανιογναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Τακτικό Μέλος της AO/CMF

Επιπρόσθετες πληροφορίες
Κοινοποίηση