Πτυχιούχος και υποψήφια μεταπτυχιακού τίτλου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επαγγελματική κατάρτιση στον τομέα χρηματοπιστωτικών και διοικητικών υπηρεσιών. Γνωρίζει Αγγλικά, Ισπανικά και Γερμανικά.

Εργάστηκε ως καθηγήτρια στον χώρο της εκπαίδευσης και ως διοικητικός υπάλληλος στον τουριστικό κλάδο. Επίσης, παρείχε υπηρεσίες επιστημονικής τεκμηρίωσης υλικού ιστορικού αρχείου. Συμμετείχε σε διεθνείς διασκέψεις.

Με την Αναγέννηση & Πρόοδος συνεργάστηκε πρώτη φορά το 2019 για τις Κινητές Ιατρικές Μονάδες, σε αποστολές στις ορεινές και νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας ως διοικητικό προσωπικό. Από τις αρχές του 2020 είναι διοικητική συντονίστρια στη Διαχειριστική Ομάδα Προγραμμάτων Τραύματος, Trauma Edu της Α&Π.

Επιπρόσθετες πληροφορίες
Κοινοποίηση