Στο ημερολόγιο εμφανίζονται όλα τα σεμινάρια που είναι ενεργά, βρίσκονται δηλαδή σε φάση υλοποίησης ή είναι προγραμματισμένα (προς υλοποίηση).