ΛΗΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 27/03/23

Το τρίτο επιδοτούμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Ελλάδα της ΑΟ Trauma Foundation που απευθύνεται σε νοσηλευτές χειρουργείου θα πραγματοποιηθεί   

27 & 28 Απριλίου 2023

στο ξενοδοχείο Domotel Kastri Athens

στην Αθήνα

Αριθμός Επιδοτούμενων Συμμετεχόντων: 23

Η ΑΟ Trauma Foundation, με έδρα το Davos της Ελβετίας, αποτελεί τον κορυφαίο, παγκόσμιο σήμερα, μη κερδοσκοπικό και διοικούμενο από Ορθοπαιδικούς Χειρουργούς οργανισμό με κύρια κατεύθυνσή του στην εκπαίδευση και κατάρτιση χειρουργών και νοσηλευτών για την βέλτιστη αντιμετώπιση του ορθοπαιδικού – πρωτίστως – τραύματος. Το δεύτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ειδικά για νοσηλευτές χειρουργείου, έγινε το 1963 στο Davos της Ελβετίας ενώ σήμερα γίνεται όπως όλα τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά προγράμματα της ΑΟ σε όλες ανεξαρτήτως τις Ηπείρους. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει διαλέξεις, πρακτική άσκηση σε συνθετικά ακριβή αντίγραφα οστών με κανονικά εργαλεία χειρουργείου και συζήτηση νοσηλευτικών προβλημάτων σε μικρές ομάδες.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρει πιστοποιημένη εκπαίδευση και απευθύνεται σε πτυχιούχους νοσηλευτές που εργάζονται σε χειρουργεία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Απευθύνεται κυρίως σε νοσηλευτές που απασχολούνται σε Ορθοπαιδικά χειρουργεία τραύματος αλλά γενικότερα αφορά όλους τους νοσηλευτές χειρουργείου.

Μετά από  της συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι νοσηλευτές χειρουργείου θα έχουν τη δυνατότητα:

  • Να διαβεβαιώσουν ότι ο ασθενής έχει επαρκώς προετοιμαστεί για το χειρουργείο
  • Να προετοιμάσουν με προσοχή τα χειρουργικά εργαλεία και προθέσεις για την επέμβαση
  • Να επιδεικνύουν άριστη επικοινωνία και ομαδικό πνεύμα
  • Να γνωρίζουν τη βέλτιστη και ασφαλή τοποθέτηση του ασθενούς
  • Να γνωρίζουν βασικές αρχές οστεοσύνθεσης καταγμάτων ώστε να βοηθούν καλύτερα στην διεκπεραίωση της επέμβασης
  • Να γνωρίσουν την ορθή χρήση των χειρουργικών εργαλείων και υλικών οστεοσύνθεσης
  • Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τις βέλτιστες αρχές προφύλαξης ορθοπαιδικών λοιμώξεων
  • Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τις αρχές καταγραφής, εμπιστευτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδάσκουν Έλληνες και έμπειροι ξένοι εκπαιδευτές με ταυτόχρονη μετάφραση από την Αγγλική γλώσσα ενώ Πρόεδρος είναι ο Καθηγητής Ορθοπαιδικής του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Μίνως Τυλλιανάκης.

Σημαντικός δωρητής του προγράμματος της ΑΟ Trauma Foundation για νοσηλευτές χειρουργείου είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Το ΙΣΝ, στο πλαίσιο του ν.4702/2020 (ΦΕΚ 130 Α/3-7-2020) ο οποίος αφορά στην εκπαίδευση στο τραύμα, επιδοτεί τη συμμετοχή ορισμένου αριθμού νοσηλευτών χειρουργείου στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (καθώς και τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής για όσους επιδοτούμενους διαμένουν εκτός νομού διεξαγωγής).

Η υλοποίηση της δωρεάς γίνεται από την “Αναγέννηση & Πρόοδος” (Α&Π) και τη διαχειριστική της ομάδα, TraumaEdu.

Συμβολική συνδρομή σεμιναρίου
0,00
Το μήνυμά σας ,το πρόγραμμα και την ημερομηνία του σεμιναρίου που ενδιαφέρεστε.

Δικαίωμα επιδοτούμενης συμμετοχής έχουν νοσηλευτές χειρουργείου του δημόσιου τομέα.

Για την υποβολή αίτησης επιδοτούμενης συμμετοχής απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1) Φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
2) Φωτοαντίγραφο πτυχίου
3) Βεβαίωση από την υπηρεσία σας ότι απασχολείστε ως νοσηλευτής χειρουργείου

Ταυτότητα σεμιναρίου