Το επιδοτούμενο σεμινάριο APLS απευθύνεται σε εκτοετείς φοιτητές Ιατρικής Σχολής που δεν έχουν οφειλόμενα υποχρεωτικά μαθήματα προηγούμενων ετών και επί πτυχίω που έχουν έως και 3 οφειλόμενα υποχρεωτικά μαθήματα μόνο από το 6ο έτος, καθώς και σε πτυχιούχους ιατρούς με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει ένα έτος μετά την αποφοίτηση τους και δεν έχουν ξεκινήσει να εργάζονται ως ιατροί. Όλοι οι φοιτητές είναι απαραίτητο να έχουν ολοκληρώσει την προπτυχιακή εκπαίδευση στην παιδιατρική.

Το APLS είναι σχεδιασμένο για να εκπαιδεύσει στην αντιμετώπιση των πιο συχνών παιδιατρικών καταστάσεων που απειλούν τη ζωή. Στο πλαίσιο των σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης ο γενικός στόχος είναι η επανεκπαίδευση του θυμικού του παρόχου βοήθειας, ώστε να αντιμετωπίζει μια ιδιαίτερα στρεσογόνο κατάσταση με απόλυτη ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα.

Προκειμένου να χορηγηθεί πιστοποίηση επιτυχούς ολοκλήρωσης από το ALSG, απαιτείται προ του σεμιναρίου:

 • Ολοκλήρωση της online εκπαίδευσης διάρκειας περίπου 14 ωρών.
 • Συμπλήρωση του online test κατανόησης.
 • Μελέτη του βιβλίου.

Στο δια ζώσης σεμινάριο, διάρκειας 2 ημερών (08:00 – 17:00 περίπου), είναι υποχρεωτική η συνεχής παρουσία προκειμένου να ολοκληρωθεί

 • η εκπαίδευση και επιτυχής αξιολόγηση σε απαραίτητες δεξιότητες.
 • η εκπαίδευση και επιτυχής αξιολόγηση, σε διαφόρους ρόλους, σε σενάρια προσομοίωσης περιστατικών ανακοπής, τραύματος και άλλων επειγουσών καταστάσεων σε παιδιά.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, ενδέχεται το πρόγραμμα του σεμιναρίου να τροποποιηθεί ανάλογα με τα υφιστάμενα επιδημιολογικά δεδομένα και τις σχετικές διατάξεις της Πολιτικής Προστασίας.

Το πρόγραμμα APLS, καθώς και σύνολο εκπαιδευτικών προγραμμάτων διαχείρισης τραύματος, υλοποιούνται σύμφωνα με τον νόμο 4655/2020 (ΦΕΚ 16/Α31-1-2020) με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) σε πιλοτική φάση πέντε ετών. Συνεργαζόμενοι φορείς είναι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ ΑΕ), το Υπουργείο Υγείας και η ΑΜΚΕ Αναγέννηση & Πρόοδος (Α&Π), η οποία έχει οριστεί υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση και την τεχνική εποπτεία των προγραμμάτων αυτών. Μετά την πάροδο των πέντε ετών η οικονομική στήριξη συνεχίζεται με πόρους του Υπουργείου Υγείας.

Κοινοποίηση
Συμβολική συνδρομή σεμιναρίου
100,00

Faculty meeting for instructors

Welcome and assessing and managing the seriously ill child

 

09.25  10.55

Airway Management

Group A

Airway Management

Group B

BLS, cardiac arrest rhythms and defibrillation including IO and UVC

Group C

BLS, cardiac arrest rhythms and defibrillation including IO and UVC

Group D

 

11.10 – 12.40

Airway Management

Group C

Airway Management

Group D

BLS, cardiac arrest rhythms and defibrillation including IO and UVC

Group A

BLS, cardiac arrest rhythms and defibrillation including IO and UVC

Group B

Serious illness simulation including ‘learning partner’ discussion

FT = see colour key above

C = Lead Candidate

13.45 – 14.25

14.25 – 15.05

15.20 – 16.00

16.00 – 16.40

Group A

C1, C2

C3, C4

C5, C6

C7, C8

Group B

C9, C10

C11, C12

C13, C14

C15, C16

Group C

C17, C18

C19, C20

C21, C22

C23, C24

Group D

C25, C26

C27, C28

C29, C30

C31, C32

 

 

17.15 – 17.55

17.55 – 18.35

Stabilisation

Group A

Group C

Stabilisation

Group B

Group D

Chest procedures

Group C

Group A

Chest procedures

Group D

Group B

FT = Faculty Team

C = Lead Candidate 

08.30 – 09.10

09.10 – 09.50

10.05 – 10.45

10.45 – 11.25

Group A

C5, C6

C7, C8

C 1, C2

C3, C4

Group B

C13, C14

C15, C16

C9, C10

C11, C12

Group C

C21, C22

C23, C24

C17, C18

C19, C20

Group D

C29, C30

C31, C32

C25, C26

C27, C28

Cardiac simulation including ‘learning partner’ discussion

FT = Faculty Team

C = Lead Candidate and (Initial Team Member)

12.45 – 13.25

13.25 – 14.05

14.05 – 14.45

14.45 – 15.25

Group A

C7, C8

C 1, C2

C3, C4

C5, C6

Group B

C15, C16

C9, C10

C11, C12

C13, C14

Group C

C23, C24

C17, C18

C19, C20

C21, C22

Group D

C31, C32

C25, C26

C27, C28

C29, C30

FT = Faculty Team

C = Lead Candidate

15.40 – 16.10

16.10 – 16.40

16.40 – 17.10

17.10 – 17.40

Group A

C3, C4

C5, C6

C7, C8

C 1, C2

Group B

C11, C12

C13, C14

C15, C16

C9, C10

Group C

C19, C20

C21, C22

C23, C24

C17, C18

Group D

C27, C28

C29, C30

C31, C32

C25, C26

Σύμφωνα με τον νόμο 4655/2020, δικαίωμα συμμετοχής στο επιδοτούμενο σεμινάριο APLS έχουν εκτοετείς φοιτητές Ιατρικής Σχολής που δεν έχουν οφειλόμενα υποχρεωτικά μαθήματα προηγούμενων ετών και επί πτυχίω που έχουν έως και 3 οφειλόμενα υποχρεωτικά μαθήματα μόνο από το 6ο έτος, καθώς και σε πτυχιούχους ιατρούς με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει ένα έτος μετά την αποφοίτηση τους και δεν έχουν ξεκινήσει να εργάζονται ως ιατροί. Όλοι οι φοιτητές είναι απαραίτητο να έχουν ολοκληρώσει την προπτυχιακή εκπαίδευση στην παιδιατρική.

Η συμβολική συνδρομή για το επιδοτούμενο σεμινάριο APLS είναι 100 € και θα καλύψει μέρος του λειτουργικού κόστους.

Για τους φοιτητές: Βεβαίωση περάτωσης σπουδών ή πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας και υπεύθυνη δήλωση ότι:
Είμαι 6οετής φοιτητής, δεν οφείλω υποχρεωτικά μαθήματα προηγούμενων ετών και έχω ολοκληρώσει
την προπτυχιακή εκπαίδευση στην παιδιατρική ή
Είμαι επί πτυχίω, δεν οφείλω υποχρεωτικά μαθήματα προηγούμενων ετών, έχω ολοκληρώσει την προπτυχιακή εκπαίδευση στην παιδιατρική και έχω έως και 3 οφειλόμενα υποχρεωτικά μαθήματα από το 6ο έτος.

Για τους πτυχιούχους: Αντίγραφο πτυχίου και συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εργάζεται ως ιατρός με αμοιβή.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής και πληρωμής στο επιδοτούμενο σεμινάριο APLS, γίνεται έλεγχος των δικαιολογητικών και στη συνέχεια:

 • Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής λαμβάνουν ενημερωτικό e-mail εντός δύο εργάσιμων ημερών και κατοχυρώνουν στο όνομα τους θέση για το σεμινάριο APLS που εγγράφηκαν, σε ημερομηνία και κέντρο που είχαν επιλέξει.
 • Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα ενημερώνονται εντός δύο εργάσιμων ημερών και θα τους επιστρέφεται το ποσό που κατέθεσαν.

Η λίστα των εκπαιδευόμενων κλείνει το αργότερο 45 ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου.

Η συμβολική συνδρομή καταβάλλεται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα.

  Enter an address or map lat and lng from the Contact tab.

  Leave a Comment
  Ταυτότητα σεμιναρίου